آنر می‌خواهد به گوشی‌های خود هوش مصنوعی اضافه کند

منبع: https://digiato.com/mobile/honor-plans-large-language-models-smartphones