آیا مک بوک ایر می تواند در سبک زندگی یک معتاد اندرویدی قرار بگیرد؟