آیفون ١٣ مینی برای همیشه توقف تولید شد

منبع: https://digiato.com/tech/iphone-13-mini-discontinued