از کاربران ویندوز خواسته شد تا به‌روزرسانی را انجام دهند زیرا مایکروسافت حمله جدیدی را در روز صفر مشاهده می‌کند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار