افت سلامت باتری آیفون‌های جدید احتمالاً به‌خاطر کیفیت پایین است

منبع: https://digiato.com/mobile/iphone-14-15-battery-health-issue