اولین به‌روزرسانی Nothing Phone (2) مملو از ویژگی‌ها و پیشرفت‌های جدید است