تراشه‌های Google Tensor آینده ممکن است کاملاً داخلی طراحی شوند و به سامسونگ وابسته نباشند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار