تست مقاومت ناتینگ فون 2 را ببینید + ویدیو

منبع: https://digiato.com/mobile/nothing-phone-2-durability-test