تصاویر زنده از Infinix GT 10 Pro فرود آمد – طراحی شفاف را به نمایش می گذارد