دادگاه بریتانیا حکم می‌کند که اپل دو اختراع استاندارد ضروری توسط Optis را نقض کرده است

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار