در تلویزیون هوشمند Google A90J BRAVIA XR OLED 4K Sony و غیره، بیش از 1300 دلار صرفه جویی کنید.