دو گوشی صنعتی نوکیا HHTA501x و IS540.1 معرفی شدند

منبع: https://digiato.com/mobile/nokia-hhra501x-nokia-is540-1-industrial-phones-unveiled