سامسونگ می تواند یک قاب حلقه با گلکسی زد فولد 5 و فلیپ 5 عرضه کند