شایعه شده “حلقه کهکشان” می تواند گلکسی واچ 6 را به چالش بکشد