«شیائومی» از سگ رباتیک جدید خود رونمایی کرد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052515860/%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%AF-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF