مانیتور ViewFinity 5K سامسونگ قیمت گذاری می شود، می تواند تنظیمات را با تلفن تغییر دهد