موبایل‌های تاشو تا سال ۲۰۲۷ حدود ۵ درصد سهم بازار را به خود اختصاص می‌دهند

منبع: https://digiato.com/mobile/foldable-smartphones-5-percent-market-share