نوکیا در ایران به دلیل مونتاژ بدون مجوز موبایل‌هایش شکایت کرد

منبع: https://digiato.com/iran-technology-news/nokia-complaint-against-iranian-company-assembling-nokia-phones