کاربران سری آیفون ۱۵ می‌توانند تعداد سیکل شارژ باتری را مشاهده کنند

منبع: https://digiato.com/mobile/iphone-15-shows-battery-cycle-count