کوالکام و متا در سال 2024 هوش مصنوعی روی دستگاه را به گوشی های پرچمدار ارائه خواهند کرد