گره جنوبی شهروانش را از سودان خارج کرد


تهران- ایرنا – هواپیمای نظامی کره جنوبی با ۲۸ سرنشین امروز سه شنبه با تکمیل عملیات تخلیه شهروندانش با افزایش درگیری میان نیروهای درگیر از کشور جنگزده سودان به این کشور بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092225/%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF