گوشی تاشو پیکسل فولد گوگل در تست مقاومت نابود شد + ویدیو

منبع: https://digiato.com/mobile/google-pixel-fold-fails-jerryrigeverything-durability-test