گوگل ظاهراً با همکاری گارمین امکان ارتباط ماهواره‌ای را به اندروید می‌آورد

منبع: https://digiato.com/mobile/google-could-partner-garmin-for-android-satellite-connectivity